De kerstvakantie zit erop, het nieuwe jaar begint. Wat is er eigenlijk wettelijk geregeld als het gaat over vakantie op je werk?

Op hoeveel dagen heb je recht?
Als je vier dagen per week werkt, heb je recht op 16 dagen per jaar. Bij een vijfdaagse werkweek moet je werkgever minstens twintig dagen vrij geven.
Dit is het wettelijke minimum. In veel cao’s is er over het aantal vakantiedagen aparte afspraken gemaakt.

Aanvragen en goedkeuren
Je moet je vakantie schriftelijk indienen bij je werkgever. Binnen 2 weken is je werkgever verplicht om antwoord te geven of je de aangevraagde vakantie mag opnemen. Als je werkgever niet binnen twee weken reageert, mag je sowieso in de gewenste periode weg.Mag je werkgever nee zeggen?
Alleen in geval van enorme drukte of ziekte mag een werkgever een aanvraag weigeren. Hier gaat het dus om een groot bedrijfsbelang.
In je cao zijn vaak speciale afspraken gemaakt om de vakanties binnen een bedrijf te kunnen spreiden. Bijvoorbeeld niet langer dan een bepaald aantal weken aaneengesloten of niet op vakantie tijdens een bepaalde periode.

Een griepje tijdens je vakantie? Wat nu?
Het kan altijd gebeuren. Je kunt dan je vakantiedagen laten omzetten in ziekteverlof. Gewoon officieel ziek melden volgens de gebruikelijke regels en alles komt goed.

Dagen laten uitbetalen?
Je wettelijke dagen moeten gewoon worden opgemaakt. Alleen extra dagen mogen worden uitbetaald mits daar afspraken over zijn gemaakt in de cao.

Vakantiedagen over?
Je mag wettelijk verplichte vakantiedagen altijd meenemen naar het volgende jaar, maar je moet deze dagen wel voor 1 juli hebben opgemaakt. Vakantiedagen die zijn bepaald in de cao mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Bron: nu.nl