Hypotheekrente blijft nog even laag

Heb jij een hypotheek of ga je deze in 2019 sluiten? Dan zijn hier een aantal punten om rekening mee te houden.

De hypotheekrente is historisch laag en de verwachting is dat dit de eerste maanden van 2019 zo blijft. Dit ondanks dat de Europese Centrale Bank de druk op de rentes verlaagd. Dit komt omdat een aantal onzekerheden de financieel markt beïnvloeden, waaronder de Brexit, handelsoorlog en de Italiaanse begroting.

Beleggers kiezen nu sneller voor veilige beleggingen tegen een lagere vergoeden. Zo blijft goedkoop geld voorhanden en dus de hypotheekrente laag. Pas wanneer deze onzekerheden naar de achtergrond verdwijnen komt er meer ruimte voor rentestijging.

Je kunt nu dus nog profiteren van de lage rente als je gaat aankopen of oversluiten.

Hypotheekrenteaftrek daalt

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2019 naar 49% (49,5% in 2018). De hypotheekrenteaftrek zal versneld worden afgebouwd vanaf 2020. De afbouw zal verhoogd worden naar 3% daling per jaar. Hiermee zal in 2023 de 37% aftrek worden bereikt. In eerdere afspraken was bepaald om dit met 0.5% per jaar af te bouwen totdat het tarief van 37% bereikt was. Met deze maatregel wordt de subsidie op kopen voor de hogere inkomens versneld afgebouwd.

Maximale hypotheek in 2019

Voor aankomend jaar zullen de verstrekkings normen opnieuw bepaald worden. Het NIBUD stelt op basis van het verwachte netto besteedbaar inkomen per inkomensgroep de ruimte voor hypotheeklasten vast. De verwachting is dat de lagere en hogere inkomensgroepen in 2019 meer kunnen gaan lenen. De verstrekking aan de hand van de waarde van de woning blijft gelijk op 100%. Dus dat betekent dat de de bijkomende kosten uit eigen middelen moeten worden voldaan. De NHG grens zal naar alle waarschijnlijkheid omhoog gaan naar €290.000. Dit zal gelijk getrokken worden naar het gemiddelde prijsniveau.

Meer lenen door koopkrachtstijging en lastenverlichting

De hypotheeknormen voor 2019 zijn bijna gelijk gebleven. Je kunt maximaal 100% van de woningwaarde lenen. De hypotheeknormen voor inkomens tot 28.000 zijn wat verruimd. Ook mag je nog steeds 70% van het tweede inkomen gebruiken voor de hypotheek.

Dat veel mensen in 2019 toch meer hypotheek kunnen krijgen, komt door de ‘koopkrachtstijging’. Door eventuele loongroei en lastenverlichting blijft er meer geld over voor de hypotheeklasten.

Stijgende huizenmarkt zwakt af

Huizenprijzen waren nog nooit zo hoog als nu. Dit is natuurlijk voordelig voor huizenbezitters. Starters en jonge gezinnen hebben het steeds moeilijker. Zij hebben niet geprofiteerd van de prijsstijging en staan aan het begin van hun carrière. Tevens krijgen zij daarbij concurrentie van beleggers die woningen opkopen voor verhuur.

Krapte op de huizenmarkt zorgt in 2019 voor de prijsstijging die we nu meemaken. Tegelijkertijd stuiten meer mensen op de grens van de betaalbaarheid. Dit zorgt in 2019 niet alleen voor minder transacties, ook het consumentenvertrouwen daalt hierdoor.

Energiebesparende maatregelen financieren

Voor het financieren van energiebesparende maatregelen kun je in 2019 tot 106% van de woningwaarde meefinancieren in jou hypotheek. Koop je een energiezuinig huis, dan mag je maximaal 25.000 euro bij het leenbedrag optellen.

Met deze ruimere leennorm probeert de overheid ook in 2019 de verduurzaming van huizen te stimuleren. Daarin moet namelijk nog een behoorlijke inhaalslag gemaakt worden. 

Hypotheekrenteaftrek verder en sneller afgebouwd na 2019

Op Prinsjesdag is afgesproken om het de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Vanaf 2020 gaat de fiscale aftrek in stappen van 3% omlaag, tot in 2013 een maximum van 36,93% is bereikt. 19 jaar eerder dan in eerdere plannen. In 2019 merken we gelukkig nog niets van de versnelde afbouw en is de maximale aftrek in de tweede belastingschijf 49%

Heb jij al een Hypotheek en wil je checken of je nog goed zit, of wil je een nieuwe Hypotheek? Klik Hier voor vrijblijvende informatie en mogelijkheden. Of klik hier voor onze Hypotheek vergelijker

Bron: Nibud, Consument Centraal