Indien de overledene geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en niet beschikt over voldoende contant geld (op de bank) om de directe uitvaartkosten te betalen, kunnen er problemen ontstaan. De nabestaanden hebben dan de mogelijkheid om de uitvaartkosten in afwachting van de eventuele erfenis te betalen en/of de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen.

Wel moet men er rekening mee houden dat de opdrachtgever voor de uitvaart bij de uitvaartverzorger etc. altijd aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart. Dit geldt ook voor de meerkosten boven de ‘uitkering’ van de naturaverzekering!

Daarnaast geldt dat de uitvaartverzorger bij voorrang (zelfs voor de belasting) recht heeft op opbrengsten uit de nalatenschap indien de kosten van de uitvaart niet door de nabestaanden en/of verzekering betaald worden.Opmerking!

Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen van de uitvaart te bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.