Volgens de consumentenbond kan je met een paar tips en trucs geld halen uit je aangifte. In bepaalde gevallen kun je veel geld terugkrijgen, vooral als je recht hebt op een aftrekpost.

Belastingaangifte scherp invullen

Je kunt belasting besparen door scherp te zijn bij het invullen van de belastingaangifte. Soms doe je tijdens het invullen van de aangifte ook goede ideeën op voor volgend jaar. Bijvoorbeeld als je in de toelichting van de online aangifte ziet dat je dit jaar nét een belastingvoordeel misloopt. Als je volgend jaar net iets anders handelt, pak je zo’n voordeel misschien wel mee.

Je mag alle bedragen die je invult afronden in je voordeel op hele euro’s. Je rondt aftrekposten dus naar boven af en loon en vermogen naar beneden.Aftrekposten benutten

Vooral op het gebied van aftrekposten laten mensen soms wel honderden euro’s belastingvoordeel liggen. Zowel door het jaar heen als bij het invullen van de belastingaangifte. De meeste aftrekposten vult de Belastingdienst niet vooraf voor je in. Je moet dus zelf actie ondernemen om voordeel te krijgen. Als je de regels kent, kun je het hele jaar fiscaal slim kiezen en bij de belastingaangifte alles binnenhalen waar je recht op hebt.

Haal het maximale uit zorgkosten

Sommige zorgkosten mag je aftrekken in je aangifte. Dit zijn de specifieke zorgkosten. Kijk welke zorgkosten vaak vergeten worden. Als je voldoende zorgkosten maakt om boven de drempel uit te komen, tellen allerlei kosten mee. Bijvoorbeeld de werkelijke kosten van de gemaakte kilometers voor doktersbezoeken. Alle kleine ritjes kunnen samen toch een behoorlijke afstand maken, met een hoge aftrekpost tot gevolg. Eenvoudig is het helaas niet, maar we helpen je op weg met een aantal tips voor aftrekbare vervoerskosten.

Vergelijk hier verschillende zorgaanbieders en bekijk of je kan besparen op jouw zorgkosten.

Giften aan het goede doel

Om het effect van de giftendrempel te verminderen kun je de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1 keer schenken. Je hebt dan maar 1 keer met een drempel te maken en kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken.

Je hebt niet te maken met een drempel of plafond als je van tevoren vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel. Dan haal je nog meer aftrek uit de giften voor het goede doel.

Haal het maximale uit de aftrekpost voor giften aan het goede doel.

Slim schuiven

Als je samen met je fiscaal partner aangifte doet, besteed dan extra aandacht aan het verdeelscherm. Je kunt in dit verdeelscherm gemakkelijk uitvogelen hoe je samen zo min mogelijk belasting betaalt, zonder dat je je daarvoor in alle lastige regels hoeft te verdiepen. Gewoon een kwestie van uitproberen wat voor jullie het meest gunstig is.

Partners: gebruik de aanslaggrens van €45

Komt de aanslag van een van jullie rond de €0 uit? Schuif de posten in het verdeelscherm dan zo dat de te betalen belasting voor diegene precies €45 is. Bijvoorbeeld door te schuiven met het box 3-vermogen. Bij bedragen tot en met €45 legt de fiscus namelijk geen aanslag op. Dit is mooi meegenomen! Een kleine ‘maar’: als je over 2018 een voorlopige aanslag hebt gehad waarbij je moest betalen, geldt deze aanslagdrempel van €45 niet. En let ook op dat je door te schuiven met het vermogen niet ineens meer belasting in box 3 moet betalen.

Belastingteruggave: middelen loont

Als je het ene jaar veel verdient en het jaar daarop weinig, kun je al snel honderden of zelfs meer dan €1000 belasting besparen, door een ‘verzoek om middeling’ te sturen. Je kunt dus belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten. Dat geldt bijvoorbeeld vaak bij een eerste goedbetaalde baan, als je eerder stopt met werken, werkloos wordt of voor ondernemers met sterk wisselende inkomsten. Als je niet om deze belastingteruggave vraagt, krijg je hem nooit. Je moet dus zelf scherp zijn.

De inkomensschommeling moet plaats hebben gevonden in de afgelopen 7 jaar.

Let op:

  • Laat je niet ontmoedigen door het lastige stappenplan voor de berekening van de teruggave van de Belastingdienst. Een print van de berekening van berekenhet.nl bijvoegen bij het verzoek volstaat. Overigens heeft de Belastingdienst aangekondigd om in het voorjaar van 2019 het middelingsproces te automatiseren.
  • Er zijn ook situaties waarin grote inkomensschommelingen helaas niet tot een teruggave leiden. Dat heeft te maken met veel verschillende belastingregels. Het gaat te ver om die allemaal uit te leggen, maar met een proefberekening zie je zo of middelen jou iets oplevert. Alle regels zijn daar netjes in verwerkt.

Bron: Consumentenbond