Alleen vrouwelijke muggen steken (bijten) omdat zij de eiwitten uit het bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes. Mannelijke muggen overleven met de nectar van bloemen.

Het is nog niet bekend volgens welke criteria de vrouwelijke muggen hun “bloedgevers” uitzoeken. Aantrekkelijke stoffen voor de mug zijn o.a. stoffen die door het menselijke lichaam worden afgegeven bijvoorbeeld bepaalde delen van eiwitten, uitwasemingen van ammoniak, melkzuren, koolstofdioxide of boterzuren.

Er gaat een gerucht rond dat muggen op zweetvoeten afkomen. Verder spelen ook de luchtvochtigheid, de omgevingstemperatuur , de hoeveelheid licht en de omgevingskleur een belangrijke rol.